• Plants powering people

    Potatoes can do that.

MVO

Levensfase bewust beleid bij Aviko

Bij Aviko staat de mens centraal. Wij leiden onze mensen binnen alle vakgebieden continu op,
om de kwaliteit binnen Aviko op het hoogste niveau te houden. Een levensfase bewust beleid is dan ook één van de MVO-doelstellingen. Om te zorgen dat onze 2.055 medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar zijn en blijven en ook tijdens hun pensioen van een goede gezondheid kunnen genieten, introduceerde Aviko in 2010 een levensfasebewust beleid. Aviko medewerkers met werkvermogen of gezondheidsrisico's krijgen professionele ondersteuning om hun werkvermogen /gezondheid te verbeteren.

Veiligheid staat binnen Aviko op nummer 1. Wij kennen een uitgebreid veiligheidsprogramma om het aantal ongevallen tot nul te reduceren. Naast een levensfasebewust beleid hebben wij nog drie andere doelen geformuleerd om ons MVO beleid goed uit te dragen. Want als wereldspeler op het gebied van aardappelverwerking, beseffen wij bij Aviko als geen ander wat de natuur ons te bieden heeft. Sterker nog, wij ontlenen ons bestaansrecht eraan. Hierdoor voelen wij ons zeer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken zoals energieschaarste, het milieu, de groei en gezondheid van de wereldbevolking en dichterbij huis: de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers.

Lees hier meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Aviko.