Finance & Procurement

Werken aan een gezonde bedrijfsvoering

Finance & Procurement vormt het kloppend hart van onze organisatie. Bij Aviko Potato worden de pootaardappelen verkocht aan telers en als verwerkingsaardappelen weer ingekocht voor de productiebedrijven van Aviko. Dat heeft ook op financieel gebied de nodige voeten in de aarde.

De aardappelen moeten worden betaald, gefactureerd en administratief correct worden verwerkt. Daar hoort een tijdige en accurate rapportage over het financiële reilen en zeilen vanzelfsprekend bij. Het Finance Shared Service Centre zorgt daarnaast voor het maken van bedrijfseconomische analyses, zoals nacalculaties, investeringscalculaties en acquisitie-berekeningen. Verder bewaken we hier de kostprijzen en volgen we de administratieve organisaties van alle andere Aviko bedrijven. Natuurlijk kopen we als internationaal opererend bedrijf veel meer producten en diensten in dan alleen aardappelen. Denk o.a. aan energie, logistiek, ingrediënten, overige grond- en hulpstoffen, technische- en verpakkingsmaterialen alsmede ondersteunende diensten. Dat is de taak van de afdeling Corporate Procurement. Hier houden we ons bezig met het tactisch en strategische deel van inkoop. Van procurement-intelligence tot sourcing en van contracteren tot nazorg. Maak jij je graag sterk voor een gezonde bedrijfsvoering. Dan is Finance & Procurement iets voor jou.