Techniek

Je haalt meer uit techniek bij Aviko

Techniek is één van de allerbelangrijkste ingrediënten van het succes van Aviko. Het zorgt ervoor dat onze productiefaciliteiten continu in bedrijf zijn en wij aan de groeiende vraag naar onze aardappelproducten kunnen blijven voldoen. Een kijkje in onze keuken leert al snel dat je als technisch professional je hart kunt ophalen bij Aviko. Werkelijk alle facetten van de techniek kom je bij ons tegen. Aandrijf- en transporttechniek, koude- en warmtetechniek, meet- en regeltechniek, elektrotechniek, procestechniek… Ja welke techniek eigenlijk niet?

De Technische Dienst onderhoudt en repareert alle technische installaties. En coacht de mensen in de productie. Het is tenslotte de combinatie mens/machine die ons sterkt maakt bij Aviko. Ook wordt er hier op hoog niveau meegedacht over nieuwe investeringsprogramma's en innovatieve onderhoudsconcepten. Want we gaan voortdurend met onze tijd mee bij Aviko. Ook een vergaande automatisering en Total Productive Maintenance (TPM) maken de Technische dienst een boeiende en uitdagende omgeving voor technisch specialisten. Zeg eens eerlijk: had jij zoveel techniek achter een aardappel gezocht?